• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

پربازدیدترین خبرها

آخرین خبرها

نتایج آزمون نهایی پنجاه و یکمین دوره امدادگر ورزشی استان یزد

21 ارديبهشت , 1400

نتایج آزمون نهایی پنجاه و یکمین دوره امدادگر ورزشی استان یزد اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان تهران

25 اسفند , 1399

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان تهران اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی انجمن پرستاری

25 اسفند , 1399

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی انجمن پرستاری اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره امدادگر ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

19 ارديبهشت , 1400

نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره امدادگر ورزشی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان اصفهان

25 اسفند , 1399

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان اصفهان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی ورزش درمانی در آب استان اصفهان

25 اسفند , 1399

نتایج آزمون نهایی ورزش درمانی در آب استان اصفهان اعلام شد

اطلاعات بیشتر