• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان تهران

13 اسفند , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان تهران اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی سروش راهور

13 اسفند , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی سروش راهور اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایح آزمون نهایی 250امین دوره ماساژ ورزشی آقایان

29 بهمن , 1398

نتایح آزمون نهایی دویست و پنجاهمین دوره ماساژ ورزشی آقایان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی 252مین دوره ماساژ ورزشی بانوان

13 اسفند , 1398

نتایج آزمون نهایی 252مین دوره ماساژ ورزشی بانوان فدراسیون اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان خوزستان

13 اسفند , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان خوزستان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان اصفهان

29 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان اصفهان (دانشگاه صفاهان) اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر