• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان خراسان شمالی

6 تير , 1401

نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان خراسان شمالی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

اسامی دانشپذیران بیستمین دوره تیپینگ

31 خرداد , 1401

اسامی دانشپذیران بیستمین دوره تیپینگ اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان زنجان

22 خرداد , 1401

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان زنجان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

آغاز ثبت نام بازآموزی ماساژ ورزشی

1 تير , 1401

ثبت نام بازآموزی ماساژ ورزشی آغاز شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان تهران

28 خرداد , 1401

نتایج آزمون نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان تهران اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

برنامه برگزاری ماساژ ورزشی در تیر و مرداد ماه 1401

9 خرداد , 1401

برنامه برگزاری ماساژ ورزشی در تیر و مرداد ماه 1401 اعلام شد

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر