• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

تغییر زمان برگزاری دوره پیش نیاز ماساژ ورزشی بانوان

26 خرداد , 1398

زمان برگزاری دوره پیش نیاز ماساژ ورزشی بانوان تغییر کرد.

اطلاعات بیشتر

نتایج پیش نیاز 215مین دوره ماساژ ورزشی آقایان

22 خرداد , 1398

نتایج پیش نیاز 215مین دوره ماساژ ورزشی آقایان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

ثبت نام دویست و نوزدهمین دوره ماساژ ورزشی بانوان

4 خرداد , 1398

ثبت نام دویست و نوزدهمین دوره ماساژ ورزشی ویژه بانوان آغاز شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی دانشگاه شهید رجایی

26 خرداد , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی دانشگاه شهید رجایی اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی شرکت تمشکین راد

5 خرداد , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی شرکت تمشکین راد اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی شهرداری منطقه یک

4 خرداد , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی شهرداری منطقه یک اعلام شد

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر