• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی بدین شرح میباشد:
1-دوره 100 ساعته پزشک تیم
این دوره به منظور آماده سازی پزشکان به منظور حضور در مسابقات و تیم های ورزشی طراحی شده است که در طی آن پزشکان مهارت های لازم جهت ارائه خدمات در حیطه پیشگیری، درمان و آموزش را کسب می نماید.
2-دوره 100 ساعته فیزیوتراپیست تیم
این دوره به منظور آماده سازی فیزیوتراپیست ها در بازتوانی آسیب های ورزشکاران و رفع مصدومیت ها تدوین شده است.
3-دوره 100 ساعته امدادگر ورزشی
این دوره به منظور آماده سازی پرستاران ،امدادگران ، پیراپزشکان جهت حمایت و کمک به پزشکان در شرایط بحرانی آسیب های ورزشی تدوین شده است.
4-دوره ماساژورزشی
این دوره به منظور تربیت نیروی ماهر در زمینه رفع نیاز مراکز و تیم های ورزشی به ماساژور طراحی گردیده است. سبک این ماساژ سوئدی میباشد.
5-دوره تمرین ورزشی در آب
این دوره به منظور آموزش تمرین و حرکات ورزشی در آب به منظور بهبود عملکرد ورزشکاران تدوین شده است.
6-دوره تیپینگ
هدف از این دوره آموزش تیپینگ و نوارپیچی به شرکت کنندگان در کلاس می باشد.
7-دوره های تغذیه ورزشی
به منظور بهبود وضعیت غذایی و تغذیه ورزشکاران تدوین شده است. 
8-دوره مکمل های ورزشی
به منظور آشنایی با مکمل ها و نحوه استفاده از آن تدوین شده است.
9-دوره آشنایی با عوارض سوء مصرف داروهای غیر مجاز
هدف از این دوره آموزش ورزشکاران و مربیان ورزشی جهت آشنایی با عوارض ناشی از مصرف داروهای غیر مجاز می باشد.
10- دوره BLS و کمک های اولیه
این دوره شامل آموزش احیاء پایه و کمک های اولیه برای مخاطبین عمومی شامل مربیان، ورزشکاران، فارغ التحصیلان رشته های غیر پزشکی و ... می باشد.

سایر دوره های  آموزشی در فدراسیون پزشکی ورزشی شامل کاربرد تصویر برداری در پزشکی ورزشی، کارگاه تمرینات کششی، تمرینات عضلات لگن، آسیب های ورزشی، تمرینات ثبات مرکزی بدن، معاینات ارتوپدیک ، MMT و ... هستند 
لازم به ذکر است که علاوه بر دوره های اشاره شده در بالا، 
کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی آمادگی برگزاری دوره های مرتبط با پزشکی ورزشی بر اساس نیازسنجی های علمی و یا درخواست نهاد ها و ارگان های مختلف را دارد.
کتابخانهاخبار پزشکی ورزشیآئین نامه کمیته آموزش و پژوهشفرم پروپوزالآئین نامه حمایت از پایان نامه دانشجوییپزشکی ورزشیآیین نامه مقررات دانشپذیرانآئین نامه شورای پژوهشپزشک تیمفیزیوتراپیست تیمآئین نامه برگزاری دوره های آموزشیتیپینگورزش در آبامدادگر ورزشیدرباره ماپا پزشکی