• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان مازندران

11 مرداد , 1401

نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان مازندران اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان خوزستان

10 مرداد , 1401

نتایج آزمون نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان خوزستان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره سونوگرافی بافت نرم در آسیب های ورزشی

9 مرداد , 1401

نتایج آزمون نهایی دوره سونوگرافی بافت نرم در آسیب های ورزشی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی امدادگر ورزشی استان مرکزی

11 مرداد , 1401

نتایج آزمون نهایی امدادگر ورزشی استان مرکزی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان خوزستان

10 مرداد , 1401

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان خوزستان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان کردستان

9 مرداد , 1401

نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان کردستان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر