• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

ثبت نام باز آموزی ماساژ ورزشی

30 مهر , 1398

زمان ثبت نام و برگزاری دوره بازآموزی ماساژ ورزشی مشخص شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره تمرین در آب مجموعه ورزشی غدیر ناجا

29 مهر , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره تمرین در آب مجموعه ورزشی غدیر ناجا اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج امدادگر ورزشی استان اصفهان

17 مهر , 1398

نتایج امدادگر ورزشی استان اصفهان اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون امدادگر ورزشی استان های فارس و همدان

29 مهر , 1398

نتایج آزمون امدادگر ورزشی استان های فارس و همدان اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج دویست و سی امین دوره ماساژ ورزشی آقایان

28 مهر , 1398

نتایج دویست و سی امین دوره ماساژ ورزشی آقایان اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج دوره ماساژ ورزشی مرکز نیلوفر آبی

17 مهر , 1398

نتایج دوره ماساژ ورزشی مرکز نیلوفر آبی اعلام شد

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر