• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

ثبت نام آنلاین در دوره های آموزشی

ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1بازآموزی ماساژ ورزشی آقایان 13971397/10/08شنبه 08:30 تا 18:0001,500,000
2بازآموزی ماساژ ورزشی بانوان 13971397/10/09یکشنبه 08:30 تا 18:0001,500,000