• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

پربازدیدترین خبرها

آخرین خبرها

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان خراسان رضوی

20 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان خراسان رضوی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان فارس

14 بهمن , 1398

نتایج نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان فارس اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی شهرستان مهاباد

13 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی شهرستان مهاباد اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج نهایی دوره ورزش درمانی در آب دانشگاه الزهرا (س)

14 بهمن , 1398

نتایج نهایی دوره ورزش درمانی در آب دانشگاه الزهرا (س) اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی دانشگاه پیام نور

13 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی دانشگاه پیام نور اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان آذربایجان غربی

12 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان آذربایجان غربی اعلام شد

اطلاعات بیشتر