• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

پربازدیدترین خبرها

آخرین خبرها

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان خوزستان

13 اسفند , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان خوزستان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان اصفهان

29 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان اصفهان (دانشگاه صفاهان) اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان هرمزگان

28 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان هرمزگان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایح آزمون نهایی 250امین دوره ماساژ ورزشی آقایان

29 بهمن , 1398

نتایح آزمون نهایی دویست و پنجاهمین دوره ماساژ ورزشی آقایان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی ورزش درمانی در آب استان خراسان رضوی

29 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی ورزش درمانی در آب استان خراسان رضوی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره روانشناسی تیم

28 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره روانشناسی تیم اعلام شد

اطلاعات بیشتر