• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نتایج امدادگر ورزشی استان اصفهان

17 مهر , 1398

نتایج امدادگر ورزشی استان اصفهان اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان آذربایجان غربی

14 مهر , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان آذربایجان غربی اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان زنجان

1 مهر , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان زنجان اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج دوره ماساژ ورزشی مرکز نیلوفر آبی

17 مهر , 1398

نتایج دوره ماساژ ورزشی مرکز نیلوفر آبی اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان خراسان شمالی

10 مهر , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان خراسان شمالی اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان همدان

31 شهريور , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان همدان اعلام شد

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر