• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نتایج آزمون نهایی پنجاه و یکمین دوره امدادگر ورزشی استان یزد

21 ارديبهشت , 1400

نتایج آزمون نهایی پنجاه و یکمین دوره امدادگر ورزشی استان یزد اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان تهران

25 اسفند , 1399

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان تهران اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی انجمن پرستاری

25 اسفند , 1399

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی انجمن پرستاری اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره امدادگر ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

19 ارديبهشت , 1400

نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره امدادگر ورزشی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان اصفهان

25 اسفند , 1399

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان اصفهان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی ورزش درمانی در آب استان اصفهان

25 اسفند , 1399

نتایج آزمون نهایی ورزش درمانی در آب استان اصفهان اعلام شد

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر