• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان هرمزگان

27 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان هرمزگان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان خراسان رضوی

20 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان خراسان رضوی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان فارس

14 بهمن , 1398

نتایج نهایی دوره ورزش درمانی در آب استان فارس اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

ثبت نام 34 امین دوره پزشک تیم

21 بهمن , 1398

ثبت نام 34 امین دوره پزشک تیم آغاز شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج نهایی دوره ورزش درمانی در آب دانشگاه الزهرا (س)

14 بهمن , 1398

نتایج نهایی دوره ورزش درمانی در آب دانشگاه الزهرا (س) اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی دانشگاه پیام نور

13 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی دانشگاه پیام نور اعلام شد

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر