• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نتایح آزمون نهایی 250امین دوره ماساژ ورزشی آقایان

29 بهمن , 1398

نتایح آزمون نهایی دویست و پنجاهمین دوره ماساژ ورزشی آقایان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی ورزش درمانی در آب استان خراسان رضوی

29 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی ورزش درمانی در آب استان خراسان رضوی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره روانشناسی تیم

28 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره روانشناسی تیم اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان اصفهان

29 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان اصفهان (دانشگاه صفاهان) اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان هرمزگان

28 بهمن , 1398

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی استان هرمزگان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

ثبت نام 34 امین دوره پزشک تیم

21 بهمن , 1398

ثبت نام 34 امین دوره پزشک تیم آغاز شد.

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر