• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 88326226

اعلام نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی دانشگاه شهید رجایی

3 اسفند , 1395

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ دانشگاه شهید رجائی را اعلام کرد

اطلاعات بیشتر

اعلام نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان خراسان رضوی

10 بهمن , 1395

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ استان خراسان رضوی را اعلام کرد

اطلاعات بیشتر

اعلام نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان فارس

27 دی , 1395

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ استان فارس را اعلام کرد

اطلاعات بیشتر

اعلام نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی دانشگاه پیام نور

24 بهمن , 1395

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ دانشگاه پیام نور را اعلام کرد

اطلاعات بیشتر

اعلام نتایج آزمون نهایی دوره 117ماساژ ورزشی

3 بهمن , 1395

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی نتایج آزمون 117 امین دوره ماساژ ورزشی را اعلام کرد

اطلاعات بیشتر

اعلام نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان اصفهان

19 دی , 1395

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ استان اصفهان را اعلام کرد

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر