• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی باشگاه رعد

28 بهمن , 1397

نتایج آزمون نهایی دوره ماساژ ورزشی باشگاه رعد اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره تمرین در آب مجموعه ورزشی الغدیر

16 بهمن , 1397

نتایج آزمون نهایی دوره تمرین در آب مجموعه ورزشی الغدیر اعلام شد

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی دانشگاه شهید رجائی

15 بهمن , 1397

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی دانشگاه شهید رجائی اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون پیش نیاز 202 امین دوره ماساژ ورزشی بانوان

24 بهمن , 1397

نتایج آزمون پیش نیاز 202 امین دوره ماساژ ورزشی بانوان اعلام شد.

اطلاعات بیشتر

202 امین دوره ماساژ ورزشی ویژه بانوان

16 بهمن , 1397

202امین دوره ماساژ ورزشی ویژه بانوان در زمستان 97 برگزار می شود

اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون پیش نیاز 200 امین دوره ماساژ ورزشی آقایان

10 بهمن , 1397

نتایج آزمون پیش نیاز 200 امین دوره ماساژ ورزشی آقایان اعلام شد

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند

معرفی دوره ها

دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

اطلاعات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از کامل ترین مجموعه های کتب پزشکی را در رابطه با پزشکی ورزشی در اختیار دارد که کلی افراد با عضویت در آن میتوانند از امکانات کتابخانه بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر