• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

آغاز ثبت نام بازآموزی ماساژ ورزشی

  • 1 تير , 1401
  • 560 نفر
  • کد خبر 180346
فدراسیون پزشکی ورزشی دوره یکروزه بازآموزی ماساژ ورزشی را در تاریخ 20 مردادماه 1401برگزار میکند:
دوره بازآموزی مختص کسانی می باشد که دارای مدرک ماساژ ورزشی از فدراسیون پزشکی ورزشی بوده و اعتبار 
3 ساله مدرک فدراسیون ایشان به پایان رسیده است.