• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

نیاز سنجی


به نام خدا
ورزشکار گرامی به نظر شما کدامیک از دوره های آموزشی فدراسیون بیشتر مورد نیاز شما می باشد تا در الویت برگزاری قرار گیرد؟ 
امداد گر تیم
ماساژ ورزشی
دوره کمک های اولیه
روانشناسی ورزشی
پزشک تیم
فیزیوتراپیست تیم
تیپینگ
ورزش درمانی در آب
پرستار تیم
تغدیه ورزشی
مکمل های ورزشی
دوپینگ

لطفا نظر خود را از طرق تلفن 02183826  داخلی 695 به ما اطلاع دهید.
در صورتیکه دوره مورد نظر شما در لیست بالا نمی باشد نام دوره فوق را به ما اطلاع دهید.

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی