• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

امتحان سرناظرین باشگاه ها

به نام خدا
جهت شرکت در امتحان آشنایی با قوانین و مقررات ستاد نظارت بر باشگاه ها کلیک فرمایید

ز
مان شروع امتحان از ساعت 4 است
حداکثر زمان پاسخگویی 30 دقیقه است