• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

آئین نامه حمایت از پایان نامه دانشجویی

مقدمه: به منظور ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی ورزشی و بهر گیری از ظرفیت های موجود در پژوهش های دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی ، فدراسیون پزشکی ورزشی با توجه به رسالت ها و وظایف خود نسبت به حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشجویی مبادرت می نماید.
ماده 1 – تعاریف : در این شیوه نامه هرجا سخن از فدراسیون بوده مقصود فدراسیون پزشکی ورزشی بوده و مراد از دانشجو، دانشجوی داوطلب پژوهش می باشد که در پایه کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای ، دکترای تخصصی یا فوق دکترا مشغول به تحصیل است. مقصود از دانشگاه ، دانشگاه تابعه دانشجو خواهد بود.
ماده2- اهداف : 1. بهره‌مندی از توانمندیهای علمی دانشجویان دانشگاه‌ها در حوزه پزشکی ورزشی 2. هدایت نظام‌مند پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در جهت نیازها و اولویت‌های فدراسیون پزشکی ورزشی 3. رصد تحولات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور. 4. تأمین بخشی از نیازهای پژوهشی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
ماده 3- معیارهای پذیرش : 1. کلیه دانشجویانی که در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ، دکترا و دکترای تخصصی در رشته های پزشکی ، فیزیوتراپی، پیراپزشکی و تربیت بدنی مشغول به تحصیل هستند می‌توانند مشمول حمایت های فدراسیون پزشکی ورزشی واقع شوند. 2. موضوع پایان‌نامه باید منطبق با اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی فدراسیون پزشکی ورزشی باشد. 3. پایان‌نامه به لحاظ موضوعی و محتوایی باید نو و روز‌آمد باشد.
تبصره1- فدراسیون پزشکی ورزشی هر سال اولویت های پژوهشی خود را اعلام می‌کند. 4. موضوع پایان‌نامه و بالطبع کلیه مطالب مندرج در پایان‌نامه باید مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
ماده 4- نحوه حمایت از پایان‌نامه‌ها 1. حمایت از پایان نامه ها به صورت مالی ، حقوقی (اجازه دسترسی به ورزشکاران رده های مختلف) ، و علمی (دسترسی به بانک های اطلاعاتی فدراسیون و مشاوره های علمی) می باشد که بر حسب موضوع پایان نامه و تشخیص شورای پژوهش تعیین می گردد. 2. سقف حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در شورای پژوهش فدراسیون و پس از بررسی پروپوزال تصویب وتعیین می شود.
ماده 5- تعهدات دانشجو 1. ارائه نامه از محل تحصیل مبنی بر درخواست مساعدت علمی ، حقوقی یا مالی از فدراسیون پزشکی ورزشی 2. ارائه گزارش پیشرفت کار در تمامی مراحل تدوین پایان نامه به فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران 3. عدم دریافت حمایت مالی از سازمان ها و دستگاههای دولتی و عمومی دیگر که به نوعی از بودجه های دولتی استفاده می نمایند. 4. اعطای مجوز نشر الکترونیک پایان نامه خود به فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران 5. دانشجو موظف است در پایان کار یک مجلد از پایان‌نامه (گالینگور) را به همراه لوح فشرده (نسخه الکترونیکی Word و Pdf) به فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد. 6. دانشجو موظف است عبارت «این پایان نامه با حمایت مالی- علمی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است» را در روی جلد و در صفحه اول پایان نامه درج نماید. 7. ارائه یک مقاله علمی – پژوهشی به صورت فایل نرم افزاری Word و Pdf از موضوع پایان نامه یا رساله خود با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی مطابق با ضوابط 8. دانشجو موظف خواهد بود به عنوان ودیعه ضمانت چک یا سفته به مبلغی که توسط شورای پژوهش تعیین می گردد نزد فدراسیون به امانت بگذارد تا بعد از انجام موارد مربوط به بندهای مندرج در ذیل ماده  (4)  این آیین نامه  با نظر کمیته آموزش به ایشان عودت داده شود.