• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

آیین نامه مقررات دانشپذیران

پیوست 5 (آیین نامه دانش پذیران) « مقررات آموزشی دانش پذیران در فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران »
- نظر به اینكه دوره های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای تحصیل علم و دانش برگزار می گردد، حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی و رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی در این مكان مقدس بسیار ضروری می باشد. بدیهی است هر یك از موارد زیر تخلف انضباطی محسوب شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
• عدم رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و انجام هرگونه نزاع ، درگیری و ایجاد بلوا و آشوب.
• عدم رعایت احترام متقابل در برخورد با سایر دانش پذیران، اساتید و پرسنل فدراسیون.
• ایراد خسارت به اموال فدراسیون یا بیت المال.
• ارتكاب هر عملی كه موجب اخلال ، وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های فدراسیون شود.
• تقلب در آزمون، فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شركت به جای دیگری در آزمون.
• توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتكاب اعمالی که با قوانین کشوری در تضاد باشد.
• عدم رعایت موازین مربوط به پوشش طبق قانون و عرف جامعه.
- ضمناً غیبت در کلاس ها تا سه شانزدهم مدت دوره به شرط داشتن گواهی پزشکی یا اجازه از استاد موجب محرومیت از آزمون نمی گردد. بدیهی است غیبت غیرموجه به هر میزان و یا غیبت موجه بیش از مقدار ذکر شده موجب می شود فرد از شرکت در آزمون محروم شود .
- درصورت بروزتخلف انضباطی یا غیبت غیرمجاز و محرومیت از حضور در کلاس/آزمون، دانش پذیر هیچ گونه حقی برای استرداد شهریه پرداختی ندارد.
- هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری در کلاسها ممنوع بوده و با متخلف برخورد خواهد شد.
- شرکت در دوره های آموزشی و کلاسها برای فدراسیون تعهد استخدامی ایجاد نمی کند.