• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

پزشک تیم

برنامه آموزشی 100 ساعته پزشک تیم دوره مقدماتی با رویکرد مسابقات

مدت : 50 ساعت آموزشی برای پنج روز و نیم پیاپی یا سه دوره سه روزه + 50 ساعت کارورزی
اهداف : آموزش اصول علمی و کاربردی پزشکی ورزشی برای پوشش پزشکی مسابقات ورزشی
پیش نیاز : افراد شرکت کننده باید حداقل دارای مدرک دکترای حرفه ای پزشکی عمومی باشند.
شرکت کنندگان بعد از دوره باید بتوانند به مدیریت و درمان آسیب های ورزشی در حین مسابقه و تمرین بپردازند و وظایف یک پزشک تیم را انجام دهند.