• info@ifsm.ir
  • 02333455140

هیات پزشکی ورزشی استان سمنان

9 تير , 1398

کارگاه پیشگیری از آسیب های ورزشی در حین تمرین

اطلاعات بیشتر

در استان سمنان برگزار می شود

8 مهر , 1397

کارگاه آموزشی احیاء و کمک های اولیه

اطلاعات بیشتر

در سرخه استان سمنان برگزار می شود

18 شهريور , 1397

کارگاه احیاء و کمک های اولیه

اطلاعات بیشتر

هیات پزشکی ورزشی استان سمنان برگزار می کند

15 آذر , 1397

ویژه مربیان ورزشکاران و عموم علاقه مندان

اطلاعات بیشتر

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی مخصوص مربیان

31 شهريور , 1397

جهت ارتقاء و پیشرفت دانش آموزی مربیان

اطلاعات بیشتر

اولین سمینار تخصصی بدنسازی در والیبال

13 شهريور , 1397

با رویکرد تمرینات قدرتی و پلایومتریک

اطلاعات بیشتر

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی که اعضاء آن پزشکان ، فیزیوتراپیست ها، پیراپزشکان و صاحبان دانش در هر دو زمینه پزشکی و ورزشی هستند و تجربه کافی در امر آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ورزشی را دارا هستند به منظور ارتقاء دانش پزشکان ،پیراپزشکان،فیزیوتراپیست ها ،پرستاران ،کارشناسان تغذیه ،روانشناسان ،مربیان ورزشی،امدادگران تیم ،ماساژور های ورزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند